Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Niet zonder ons

De kunst van gelukkig oud worden

Een huis voor oudere kunstenaars in Amsterdamse. Een kleinschalig, kunstzinnige woon- en zorggroep. Een artistieke en inspirerende omgeving waarin de bewoners hun culturele leven kunnen voorzetten. Waar men elkaar stimuleert, activeert en motiveert. Waar de energie van Ramses Shaffy voelbaar is.

Ouderen zijn de bewoners, jongeren hebben er hun podium. Waardoor het Ramses Shaffy Huis een permanente ontmoetingsplek is voor oudere kunstenaars en de jongere generatie. Om passies te delen en van gedachten te wisselen over kunst, cultuur, muziek en theater.

Daarom ook biedt het Ramses Shaffy Huis een scala aan extra faciliteiten. Naast ateliers zijn dat ontmoetings- en expositieruimten, een sociëteit en een intiem theater.

Een samenleving in de samenleving

Het Ramses Shaffy Huis. Een stad in het klein. Een creatieve gemeenschap in Amsterdam. Met appartementen in de sociale sector. Met ateliers, ontmoetings- en expositieruimten, een sociëteit en een klein theater.

Aan alle voorwaarden is voldaan om een artistieke en inspirerende omgeving te vormen en samenwerking tussen jong en oud te creëren. Alles in dienst van het welzijn van de bewoners.

Het Ramses Shaffy Huis leeft!

Wie bewonen het Ramses Shaffy Huis?

In de eerste plaats: vitale ouderen, al dan niet met een zorgvraag, met een artistieke, creatieve en wetenschappelijke achtergrond die uit eigen wil besluiten om te gaan wonen in een omgeving waar ze met gelijkgestemden nog van het leven kunnen genieten. Hun interesse gaat uit naar kunst, cultuur, theater, muziek en wetenschap en ze zijn daarin nog tot op hoge leeftijd actief.

 

 

lees verder