Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Niet zonder ons

Missie en visie

De missie & visie van Liesbeth List en Ed Cools op het Ramses Shaffy huis in Amsterdam

Amsterdam, mei 2012

Visie
Het Ramses Shaffy Huis is een kleinschalig, kunstzinnige woonzorgcentrum voor artistieke mensen waar zorg op een unieke wijze wordt geboden.

Missie
Het Ramses Shaffy huis wil ‘oudere’ kunstenaars, artiesten en artistieke mensen met een sterke verankering in de wereld van kunst en cultuur een kunstzinnige woon- welzijn en zorg omgeving bieden zodat zij hun culturele leven kunnen voortzetten, ook al hebben zij verzorging, verpleging en behandeling nodig.

Tevens zal het Ramses Shaffy huis de functie hebben van een interactieve ontmoetingsplek waar jong en oud samenkomen om samen hun gezamenlijke passie te delen en van gedachten te wisselen over kunst, cultuur, muziek en theater, actief workshops te volgen. Elkaar inspireren, stimuleren en activeren !

Doelgroep
De oudere kunstenaars, artiesten en artistieke mensen, waarbij de ‘jongere’ kunstenaars/artiesten die verzorging nodig hebben, niet worden vergeten.

Initiatiefnemers
Liesbeth List, Zangeres/Actrice
Ed Cools, Zorgbestuurder
Bernadette Zevenhuizen, Proud Project

Inleiding 'hoe het begon'
Amsterdam, Zeedijk 1994

Liesbeth List zangeres/chansonnier en Ed Cools zorgbestuurder ontmoette elkaar op het terras van restaurant Rentree waar Rob Braaksma -echtgenoot van Liesbeth List- in die tijd eigenaar/restaurateur was. Ed Cools, toen directeur van het dr. Sarphatihuis (DSH) -verpleeghuis van de gemeente Amsterdam- en Liesbeth List kwamen in gesprek over goede en respectvolle zorg voor oudere mensen in Amsterdam. Ed Cools vroeg Liesbeth List spontaan of zij wilde toetreden tot de stichting Vrienden van het dr. Sarphatiehuis (DSH).

Toelichting > de Stichting Vrienden DSH
De stichting Vrienden DSH zorgt voor extra financiële middelen en aandacht voor de bewoners van het dr. Sarphatihuis. In de Stichting Vrienden zaten nog een aantal prominente Amsterdammers zoals Luc Lutz en Ferry Houterman.

Ed Cools had het initiatief genomen tot renovatie van het DSH. Een historisch gebouw met een rijke traditie in de zorg voor ouderen en daklozen in Amsterdam. De renovatie van het historisch pand aan de Roeterstraat omvatten het realiseren van;
• 1 en 2 persoon kamers
• dagbehandeling
• renovatie van de prachtige regenten zalen
• toevoegen aan voorbouw van een atrium met doel dat de bewoners uit konden gaan in eigen huis.
Na de renovatie verliet Ed Cools na 10 jaar het Sarphatiehuis voor een nieuwe carrière als Raad van Bestuur van Innoforte, een woon, zorg en service groep in het Oosten van het land.

Ramses Shaffy versus dr. Sarphatihuis
Liesbeth List belde kort daarna met Ed Cools met de vraag of hij iets kon betekenen voor Ramses Shaffy die in het ziekenhuis verbleef en waarmee het lichamelijk en geestelijk niet goed ging. Ed Cools adviseerde een opname in het dr. Sarphatihuis. Het huis was net gerenoveerd en Liesbeth List had succesvol gelobbyd voor opname van Ramses Shaffy. Ramses werd op 1 februari 2001 opgenomen in het DSH.

Ramses knapte aardig op en samen met Liesbeth vervolgde hij zijn carrière in Nederland en België. Liesbeth List en Ed Cools ontmoeten elkaar nog regelmatig en ontwikkelden het idee voor een landelijk woonzorgcentrum voor kunstenaar en artistieke mensen met een zorgvraag die op een unieke wijze wordt geboden.

Een woongroep voor gelijkgestemden waar ieder elkaar stimuleert, inspireert en activeert en waar de energie ‘voelbaar’ is.

Het idee van het Ramses Shaffy huis was geboren!

Het Ramses Shaffy huis
• Het Ramses Shaffy huis omvat een woon/zorg complex met ca 60 appartementen van ca. 70m2 met zowel appartementen in de sociale als in de vrije huur sector. Het Ramses Shaffy Huis wordt gerealiseerd op basis van het scheiden van wonen en zorg.
• Daarnaast biedt het huis een scala aan extra faciliteiten zoals licht op het noorden, ruimten in de vorm van ateliers, muziekstudio, werkruimten, ontmoetingsruimten, bibliotheek, een kleine concert zaal en een tentoonstellingsruimte die samen een culturele en artistieke sfeer en inspirerend leefmilieu creëren. Het welzijn van de bewoners staat voorop in het woonconcept.
• In het Ramses Shaffy huis kunnen mensen met een zorgvraag tot op hoge leeftijd -en de daarmee samenhangende lichamelijke en geestelijke beperkingen- blijven wonen en werken.
• Daarnaast beschikt het Ramses Shaffy Huis over 3 woongroepen voor 24 mensen met geheugenproblemen.
• Het Ramses Shaffy huis heeft een landelijke functie en staat in Amsterdam. Amsterdam is het mekka van de kunst-, cultuur- en theaterscene. Als artiest wil je daar bij zijn en blijven.

Initiatief
• Liesbeth List, Ramses Shaffy en Ed Cools houden van Amsterdam.
• Het initiatief Ramses Shaffy huis omvat het realiseren van een kunstzinnig woon-zorg gebouw.
• Een unieke woongemeenschap met een landelijke functie gevestigd in Amsterdam.
• De kunstzinnige- en culturele sfeer wordt opgezet in de geest van Ramses Shaffy en Liesbeth List.
• Zij zijn niet alleen in Nederland maar ook in België zeer gewaardeerd en bekend.

Locatie
Belangrijk is dat het Ramses Shaffy huis in Amsterdam wordt gevestigd. Naast kunstzinnig en sociaal culturele activiteiten, is het wonen, zorg en het welzijn van de cliënten van groot belang.

Wonen, zorg en welzijn
Om het wonen- welzijn, zorg en de service te omschrijven wordt uitgegaan van;
• Aandacht
• Attitude
• Autonomie

Aandacht
Aandacht voor de cliënten staat uiteraard centraal in het Ramses Shaffy huis. Aandacht gaat vooral uit naar kunstzinnige- en culturele activiteiten zoals concert- en theater programma’s, kleinkunst, zang, dans etc. Activiteiten die passen in het creatieve klimaat en de internationale sfeer van Amsterdam.

Zo zijn de afgelopen jaren nieuwe iconen aan Amsterdam toegevoegd; het muziekgebouw aan het IJ, de uitbreiding van de Stadsschouwburg, de Hermitage, het nieuwe de La Mar theater, de nieuwe openbare bibliotheek, uitbreiding fotografiemuseum FOAM, het Eye filmmuseum, het nieuwe scheepvaart museum, het nieuwe Stedelijk- en Rijksmuseum en tot slot het Van Gogh museum.

Cliënten van het Ramses Shaffy huis worden gestimuleerd om gebruik te blijven maken van deze voorzieningen.

Daarnaast worden genoemde en andere kunstinstellingen uitgenodigd om sociaal culturele activiteiten te organiseren in het Ramses Shaffy huis. Kunst en Cultuur blijven dus bereikbaar voor cliënten en medewerkers van het Ramses Shaffy huis.

Attitude
De cliënten van het Ramses Shaffy huis maar ook hun vrienden, familie en mantelzorgers kunnen rekenen op een gastvrije attitude, prettige bejegening en individuele benadering. Sociaal culturele activiteiten en een plezierig woon en leefklimaat waarin de achtergrond van de cliënt en de menselijke maat centraal staat. De autonomie van de bewoners van het Ramses Shaffy huis worden gerespecteerd

Attitude van medewerkers is van essentieel belang om het concept van het Ramses Shaffy huis te realiseren. Veelal zijn medewerkers gericht op het verlenen van zorg. Daarnaast is het van belang dat het invullen van een zinvolle dag centraal staat.

Immers het kunnen genieten van kunst en cultuur is van groot belang voor cliënten en draagt bij aan het welzijn en de kwaliteit van leven van de clienten.

Ontmoeting en contacten met kunstinstellingen en culturele groepen en buurtbewoners dienen door de medewerkers te worden gestimuleerd. In het Ramses Shaffy huis werkt een deskundig team voor een vaste groep cliënten. Een vaste medewerker met een professionele attitude, en goed opgeleid met belangstelling voor kunst en cultuur stelt samen met de cliënt het kunst en zorgplan op.

Levenskunst maar ook zorg voor het levenseinde zijn onderdeel van bijscholing voor medewerkers en vrijwilligers. Het Ramses Shaffy huis biedt stage en leerwerkplaatsen aan voor studenten uit de kunst, welzijn en zorgsector.

Authentiek
De cliënten van het Ramses Shaffy huis zijn authentieke mensen met een leven voor zich of al een leven achter zich. Door de visie van het Ramses Shaffy huis in de praktijk te brengen -de kunstzinnige woon/zorg omgeving en levenskunst- tracht het Ramses Shaffy huis de cliënten maar ook hun vrienden familie en mantelzorgers een inspirerende leef omgeving te bieden.

Om de autonomie van de cliënten te waarborgen en voldoende privacy te bieden worden de cliënten ondersteund door een vast team van medewerkers. Deze medewerkers kunnen van elkaar op aan, en kennen samen heel goed de achtergrond van de cliënten, en weten in te spelen op hun wensen en behoeften.

Kunst en zorgplan
De cliënten van het Ramses Shaffy huis beschikken over een individueel kunst en zorg plan. In dit plan staat niet alleen beschreven welke medische en persoonlijk zorg de cliënt nodig heeft, er staat ook in beschreven wie de cliënt is en wat de cliënt graag doet.

Zorg en Welzijn
• Naast ruime aandacht voor kunst en cultuur in het Ramses Shaffy huis is het van groot belang dat de zorg en welzijn aan de cliënten goed wordt ingevuld door familie, vrienden, mantelzorgers en professionele hulpverleners maar ook door de cliënten zelf.
• Daarnaast is er een trend om mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben in staat te stellen om zoveel mogelijk zelf te blijven doen.
• Uitgangspunt in het Ramses Shaffy huis is dan ook, use it or lose it ! Het idee hierachter is dat niet gebruikte functies snel verdwijnen wanneer cliënten ze niet (meer) gebruiken.
• De basiszorg en professionele zorg in het Ramses Shaffy huis worden door gekwalificeerde medewerkers geleverd. Iedere cliënt van het Ramses Shaffy huis heeft een individueel kunst en zorgplan.
• Cliënten behouden hun eigen huisarts of kunnen gebruik maken van de huisarts van het Ramses Shaffy huis.
• De dienstverlening is kleinschalig en overzichtelijk georganiseerd.
• Het scheiden van wonen en zorg wordt in het Ramses Shaffy huis als uitgangspunt genomen.
• De schaalgrootte van het Ramses Shaffy huis omvat ca 60 appartementen, 3 groepswoningen voor mensen met geheugenproblemen en 6 hotelkamers voor mensen die herstellen na een ziekenhuisopname en of gast zijn van het Ramses Shaffy huis.
• Samenwerking met een woningbouwcoöperatie en/of investeerders wordt aangeraden om het pand te realiseren.
• Door het scheiden van wonen en zorg kan het Ramses Shaffy huis diversiteit in de woonomgeving bieden met de functies voor een buurtontmoetingsplek voor omwonenden en leerschool voor de hoge scholen die kunstenaars opleiden. Naast een aantrekkelijke woonomgeving dient het Ramses Shaffy huis een huis met een ziel te zijn. De ziel wordt mede vormgegeven door extra faciliteiten zoals, concertzaal, expositieruimte, aanbieden van workshops, restaurant etc.
• Daarnaast is de buitenruimte van groot belang zodat cliënten gebruik kunnen maken van een tuin en of terrassen.

Naast een aantrekkelijke woonomgeving dient het Ramses Shaffy huis een huis met een ziel te zijn.

Tot slot
Wij hopen dat de visie van het Ramses Shaffy huis in Amsterdam uw belangstelling heeft gewekt. De komende tijd zullen wij een projectplan en opstellen en samenwerking zoeken met mensen en organisaties die ons willen helpen bij de realisering van het Ramses Shaffy huis.

Alvast hartelijke dank,

Liesbeth List en Ed Cools

Download deze tekst als pdf